طراحی سایت

  • مهلت شرکت از تاریخ 1396/12/15 لغایت 1397/04/14( روز قلم) مي باشد
  • جشنواره براي تمامي اعضا باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزي مي باشد.
  • افزایش امتیاز از طریق جدول امتیازی موجود در باشگاه کودک ونوجوان امکان پذیر است.
  • حداقل امتیاز لازم برای شرکت در این جشنواره 5 امتیاز می باشد.
ردیف شرح تعداد ارزش(ریال) جمع کل(ریال)
1 کمک هزینه خرید تبلت 200 5,000,000 1,000,000,000
2 کمک هزینه خرید کتاب علمی- آموزشی 500 2,000,000 1,000,000,000
جمع 700 2,000,000,000