03

اردوي بازديد از طرح هاي توليدي- كشاورزي در استان قزوين برگزار شد

 

به منظورایفای مسئولیت اجتماعی، معرفی خدمات بانک کشاورزی در زمینه حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان ، تلاش در رونق تولید و امنیت غذایی، آشنايي کودکان و نوجوانان به صورت عملی با مفاهیم تولیدو اشتغال، فرایند تولید محصولات غذایی و اثرات آن در رشد و توسعه کشور كه در جهت رشدفکری و بالندگی کودکان و نوجوانان می تواند شکوفایی اقتصادی و توسعه را به همراه داشته باشد، بانك كودك و نوجوان بانك كشاورزي اقدام به بازديد از طرح های موفق بانک، شامل دامداری، مرغداری، گاوداری، گلخانه ها، کارخانجات لبنیات و صنایع غذایی و ...با حضور كودكان ونوجوانان نموده است. بر اين اساس اردوي تفريحيآموزشي در استان قزوين، با حضور 75 نفر دانش آموز ، طي دو روز برگزار شد. در اين اردو از كشت و صنعت آوج و كارخانه كشمش قزوين بازديد به عمل آمد و توسط كارشناسان و متخصصين توضيحات لازم در زمينه نحوه توليد و فرآوري محصولات لبني ارائه گرديد و خاطره خوبي در ذهن كودكان و نوجوانان ثبت گرديد

 

تعداد مشاهده خبر: (206)
کد خبر: 67