جدول امتیازی
نوع خدمت توضیحات امتیاز
مبلغ سپرده گذاری به ازای هر 1,000,000 ریال میانگین حساب پس انداز در ماه 1
 به ازای هر 3,000,000 ریال میانگین حساب کوتاه مدت (تاک) در ماه 1
پرداخت‌های الکترونیکی (قبض و شارژ) به ازای دریافت هر 50.000 ریال شارژ 1
پرداخت غیر حضوری قبوض، به ازای هر قبض 1
ثبت نام در باشگاه ثبت نام و دریافت کد فعالسازی 10


  • توجه*: خرید شارژ و پرداخت قبض حتما باید از خودپرداز، موبایل بانک یا اینترنت بانک کشاورزی انجام شود.
  • توجه**: منظور از کانال های پرداخت دستگاه POS، موبایل بانک و درگاه پرداخت اینترنتی بانک کشاورزی است.